لیست تیکت‌های من

  • تیکت ها بین ۱۰ دقیقه تا ۲ ساعت پاسخ داده می‌شوند ، پشتیبانی از ۸ صبح تا ۸ شب است.
  • در هنگام ارسال تیکت حتماً توضیحات کامل را ارسال فرمایید.
  • لطفا برای پیگیری یک موضوع، چندین تیکت را باز نفرمایید و تا حصول نتیجه در همان تیکت ادامه دهید.