مدیریت راهبرانه

تیم کاری چگونه سرنوشت یک کسب‌وکار نو را رقم می‌زند؟

در بازار امروز برای اینکه بتوانیم یک کسب‌وکار موفق داشته باشیم، باید قوانیم قدیم را نابود کنیم و قوانین نو و موثرتری خلق کنیم.

یکی‭ ‬از‭ ‬عواملی‭ ‬که‭ ‬نقش‭ ‬مؤثری‭ ‬در‭ ‬نابود‭ ‬کردن‭ ‬قوانین‭ ‬قدیم،‭ ‬ساخت‭ ‬و‭ ‬اجرای‭ ‬قوانین‭ ‬جدید‭ ‬و‭ ‬درنتیجه‭ ‬افزایش‭ ‬درآمد‭ ‬دارد‭ ؛‬همچنین‭ ‬رضایت‭ ‬مخاطب‭ ‬را‭ ‬جلب‭ ‬می‌کند‭ ‬و‭ ‬اگر‭ ‬بخواهم‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬جمله‭ ‬بگوییم:‭ ‬نقش‭ ‬اساسی‭ ‬در‭ ‬موفقیت‭ ‬ما‭ ‬و‭ ‬کسب‌وکارمان‭ ‬دارد،‭ ‬تیم‭ ‬کاری‭ ‬است‭.‬

در این مقاله به عواملی که باعث نابودی یک تیم کاری می‌شوند و هچنین نکاتی که باعث ساخت یک تیم کاری موفق و قدرتمند می‌شوند، پرداخته‌ایم.

تیم کاری، نقش‭ ‬اساسی‭ ‬در‭ ‬موفقیت‭ ‬ما‭ ‬و‭ ‬کسب‌وکارمان‭ ‬دارد.

باهوش ترین فرد

برای داشتن یک تیم قوی از‭ ‬همۀ‭ ‬افراد‭ ‬یاد‭ ‬بگیرید،‭ ‬با‭ ‬افرادی‭ ‬همکاری‭ ‬کنید‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬شما‭ ‬باهوش‌تر‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬باعث‭ ‬رشد‭ ‬شما‭ ‬می‌شوند. ‬یادمان‭ ‬باشد‭ ‬بدبخت‭ ‬نباشیم؛‭ ‬بزرگی‭ ‬می‌گفت‭: ‬بدبخت‭ ‬کسی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬می‌خواهد‭ ‬باهوش‌ترین‭ ‬فرد‭ ‬در‭ ‬اتاق‭ ‬باشد.

 ‬اگر‭ ‬می‌خواهید‭ ‬رشد‭ ‬کنید‭ ‬همراه‭ ‬خود‭ ‬یک‭ ‬تیم‭ ‬خوب‭ ‬داشته‭ ‬باشید‭.‬

لطفاً‭ ‬برای‭ ‬داشتن‭ ‬یک‭ ‬تیم‭ ‬خوب،‭ ‬دست‭ ‬از‭ ‬روش‌های‭ ‬کهنه‭ ‬بردارید‭ ‬و‭ ‬دیگر‭ ‬کسی‭ ‬را‭ ‬استخدام‭ ‬نکنید،‭ ‬بلکه‭ ‬افرادی‭ ‬را‭ ‬جمع‭ ‬کنید‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬یکدیگر‭ ‬همکاری‭ ‬کنید‭.‬

مسئولیت‭ ‬یا‭ ‬مأموریت

متأسفانه‭ ‬هنوز‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬مدیران‭ ‬بر‭ ‬مبنای‭ ‬سیستم‭ ‬مأموریت‭ ‬کار‭ ‬می‌کنند؛‭ ‬یعنی‭ ‬افرادی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬یکدیگر‭ ‬جمع‌آوری‭ ‬می‌کنند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬هرکدام‭ ‬یک‭ ‬مأموریت‭ ‬می‌دهند. ‬بزرگ‌ترین‭ ‬نقدی‭ ‬که‭ ‬بر‭ ‬این‭ ‬مدل‭ ‬وارد‭ ‬است،‭ ‬ارزش‌گذاری‭ ‬روی‭ ‬افراد‭ ‬است.‭ ‬یعنی‭ ‬افرادی‭ ‬که‭ ‬دورهم‭ ‬جمع‭ ‬شده‌اند درواقع‭ ‬یک‭ ‬گروه‭ ‬هستند‭ ‬نه‭ ‬یک‭ ‬تیم. ‬ارزش‭ ‬کار‭ ‬هر‭ ‬فرد‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬گروه‭ ‬متفاوت‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬بادید‭ ‬بالا‭ ‬به‭ ‬پایین‭ ‬به‭ ‬افراد‭ ‬توجه‭ ‬می‌شود‭.‬

اگر‭ ‬می‌خواهید‭ ‬یک‭ ‬تیم‭ ‬داشته‭ ‬باشید،‭ ‬به‭ ‬افراد‭ ‬گروه‭ ‬خود‭ ‬مأموریت‭ ‬ندهید،‭ ‬بلکه‭ ‬مسئولیت‭ ‬بدهید. ‬اگر‭ ‬افراد‭ ‬فقط‭ ‬مأموریت‭ ‬داشته‭ ‬باشند،‭ ‬هدف‭ ‬نهایی‭ ‬آنها‭ ‬هدف‭ ‬کل‭ ‬تیم‭ ‬نیست،‭ ‬بلکه‭ ‬هدف‭ ‬آنها‭ ‬انجام‭ ‬مأموریتِ‭ ‬فردی‭ ‬خودشان‭ ‬است‭.

‬در‭ ‬این‭ ‬مدل‭ ‬افراد‭ ‬فقط‭ ‬تلاش‭ ‬می‌کنند‭ ‬که‭ ‬پاسخگوی‭ ‬مأموریت‭ ‬خود‭ ‬باشند؛‭ ‬اما‭ ‬اگر‭ ‬همۀ‭ ‬افراد‭ ‬احساس‭ ‬مسئولیت‭ ‬کنند‭ ‬و‭ ‬بدانند‭ ‬که‭ ‬همه‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬اندازه‭ ‬در‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬هدف‭ ‬تیم‭ ‬نقش‭ ‬دارند،‭ ‬می‌توانیم‭ ‬رشد‭ ‬واقعی‭ ‬را‭ ‬تجربه‭ ‬کنیم‭.‬

نقض تیم کاری در موفقیت کسب‌وکار نو

نقش‭ ‬کارآفرین

به‌عنوان‭ ‬یک‭ ‬مؤسس‭ ‬و‭ ‬کارآفرین‭ ‬وظیفه‌دارید‭ ‬که‭ ‬چنین‭ ‬محیطی‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬رشد‭ ‬تیم‭ ‬خود‭ ‬فراهم‭ ‬کنید‭. ‬دقت‭ ‬داشته‭ ‬باشید‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬وظیفۀ‭ ‬شماست‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬لطف‭ ‬یا‭ ‬چیز‭ ‬دیگری‭ ‬اشتباه‭ ‬نگیرید‭.‬

برای‭ ‬افراد‭ ‬تیم‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬اندازه‭ ‬ارزش‭ ‬قائل‭ ‬باشید.‭ ‬اگر‭ ‬فردی‭ ‬در‭ ‬تیم‭ ‬شما است‭ ‬که‭ ‬حس‭ ‬می‌کنید‭ ‬به‌اندازه‭ ‬دیگران‭ ‬ارزش‭ ‬ندارد،‭ ‬دو‭ ‬معنی‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬خود‭ ‬به‭ ‬همراه‭ ‬دارد؛‭ ‬یا‭ ‬شما‭ ‬معنی‭ ‬ارزش‭ ‬را‭ ‬درک‭ ‬نکرده‌اید‭ ‬یا‭ ‬اینکه‭ ‬آن‭ ‬فرد‭ ‬در‭ ‬تیم‭ ‬شما‭ ‬زیادی‭ ‬است. ‬افرادی‭ ‬را‭ ‬عضو‭ ‬تیم‭ ‬کنید‭ ‬که‭ ‬همگی‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬اندازه‭ ‬در‭ ‬موفقیت‭ ‬تیم‭ ‬و‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬هدف‭ ‬نهایی‭ ‬آن‭ ‬نقش‭ ‬داشته‭ ‬باشند‭ ‬و‭ ‬ارزش‭ ‬یکسانی‭ ‬را‭ ‬ایجاد‭ ‬کنند‭.‬

تیم فوتبال

یک‭ ‬تیم‭ ‬فوتبال‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬بگیرید! ‬موفقیت‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬مسابقات‭ ‬لیگ‭ ‬به‭ ‬چه‭ ‬کسانی‭ ‬بستگی‭ ‬دارد؟

‭ ‬شاید‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬عموم،‭ ‬تنها‭ ‬به‭ ‬یازده‭ ‬بازیکن‭ ‬و‭ ‬نهایت‭ ‬یک‭ ‬مربی‭ ‬بستگی‭ ‬داشته‭ ‬باشد؛‭ ‬اما‭ ‬اگر‭ ‬عمیق‌تر‭ ‬بررسی‭ ‬کنیم،‭ ‬می‌بینیم‭ ‬که‭ ‬یک‭ ‬تیم‭ ‬برای‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬قهرمانی‭ ‬نیازمند‭ ‬نیروهایی‭ ‬پشتیبانی‭ ‬خوب،‭ ‬مربیان‭ ‬بدن‌ساز،‭ ‬کمک‌مربیان،‭ ‬روانشناس،‭ ‬مشاور،‭ ‬آنالیزور،‭ ‬راننده‭ ‬خوب،‭ ‬مدیر‭ ‬حرفه‌ای‭ ‬و‭ … ‬است.

‬البته‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬برخی‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬موقعیت‭ ‬خود،‭ ‬بیشتر‭ ‬به‭ ‬چشم‭ ‬‌آیند‭ ‬و‭ ‬بهتر بتوانند خود‭ ‬را‭ ‬نشان‭ ‬‌دهند‭.

‬اتفاقاً‭ ‬همین‭ ‬عامل‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬دام‭ ‬جدی‭ ‬بیندازد‭ ‬و‭ ‬باعث‭ ‬شود‭ ‬ما‭ ‬توجه‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬روی‭ ‬سایر‭ ‬اعضای‭ ‬تیم‭ ‬که‭ ‬شاید‭ ‬در‭ ‬پشت‌صحنه‭ ‬باشند‭ ‬و‭ ‬حقیقتاً‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬اندازه‭ ‬اثربخش‭ ‬هستند‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬آن‌هایی‭ ‬که‭ ‬بیشتر‭ ‬روی‭ ‬صحنه‭ ‬هستند،‭ ‬ببریم‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬آنها‭ ‬ارزش‭ ‬بیشتری‭ ‬بدهیم‭.

‬در‭ ‬اینجا‭ ‬دقت‭ ‬داشته‭ ‬باشید‭ ‬که‭ ‬منظور‭ ‬ما‭ ‬اصلاً‭ ‬ارزش‭ ‬مادی‭ ‬و‭ ‬بحث‌های‭ ‬مالی‭ ‬نیست،‭ ‬بلکه‭ ‬ارزش‭ ‬و‭ ‬نقشی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬همۀ‭ ‬اعضا‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬اندازه‭ ‬در‭ ‬موفقیت‭ ‬یک‭ ‬تیم‭ ‬و‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬هدف‭ ‬نهایی‭ ‬دارند‭.‬

درنهایت‭ ‬فراموش‭ ‬نکنید،‭ ‬در‭ ‬عصر‭ ‬جدید‭ ‬سلسله‌مراتب‭ ‬دیگر‭ ‬جایگاهی‭ ‬ندارد. ‬همه‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬تیم‭ ‬تلاش‭ ‬می‌کنیم‭ ‬تا‭ ‬کسب‌وکارمان‭ ‬رشد‭ ‬کند‭ ‬و‭ ‬درنهایت‭ ‬بتوانیم‭ ‬به‭ ‬بهبود‭ ‬زندگی‭ ‬دیگران‭ ‬کمک‭ ‬کنیم‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬سؤالات‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬شیوه‌ی‭ ‬بهتری‭ ‬پاسخ‭ ‬دهیم‭.‬

 

مهم‭ ‬نیست‭ ‬چه‭ ‬جایگاهی‭ ‬داریم،‭ ‬از‭ ‬مدیرعامل‭ ‬تا‭ ‬آبدارچی‭ ‬هرکدام‭ ‬وظیفه‌ای‭ ‬دارند‭ ‬تا‭ ‬این‭ ‬سیستم‭ ‬بتواند‭ ‬به‌خوبی‭ ‬حرکت‭ ‬کند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬هدف‭ ‬خود‭ ‬برسد.

‭ ‬به‌عنوان‌مثال‭ ‬سیستم‭ ‬اتومبیل‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‌دقت‭ ‬بررسی‭ ‬کنید،‭ ‬احمقانه‭ ‬است‭ ‬اگر‭ ‬نقش‭ ‬ترمز‭ ‬را‭ ‬کمرنگ‌تر‭ ‬از‭ ‬موتور‭ ‬خودرو‭ ‬بدانیم‭. ‬اگر‭ ‬خودرویی‭ ‬بهترین‭ ‬موتور‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬داشته‭ ‬باشد؛‭ ‬اما‭ ‬ترمز‭ ‬آن‭ ‬خوب‭ ‬کار‭ ‬نکند،‭ ‬کل‭ ‬سیستم‭ ‬نابود‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬ماهیت‭ ‬سیستم‭ ‬است‭.

‬مراقب‭ ‬همۀ‭ ‬اعضای‭ ‬تیم‭ ‬و‭ ‬سیستم‭ ‬خود‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬اندازه‭ ‬باشید‭ ‬که‭ ‬بررسی‌ها‭ ‬نشان‭ ‬می‌دهد‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬دلایل‭ ‬نابودی‭ ‬کسب‌وکارهای‭ ‬سنتی،‭ ‬توجه‭ ‬نکردن‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬بسیار‭ ‬مهم‭ ‬است‭.‬

امید جهانداری

یک نویسنده و فیلسوف زندگی # سال‌ها کسب‌وکارهای مختلف را تجربه کرده‌ام و مبانی علمی آن را آموخته‌ام. در فلسفه، علوم رفتاری و روانشناسی شاگردی کرده‌ام، مطالعه کرده‌ام، یادگرفته‌ام و یاد می‌گیرم. هر روز به دنبال شیوه‌های جدید یادگیری و آموزش اثربخش هستم. # با استفاده از ترکیب همه این‌ها هم‌اکنون آموزش می‌دهم و می‌نویسم و تلاش‌ می‌کنم که آموزش‌هایی بسیار ساده؛ اما پرمغز تولید کنم.

‫۲ نظرها

 1. سلام خسته نباشی
  باور کنید سه روزه دارم تلتش می کنم از سایتتون کتاب پولینستاگرام رو بخرم
  انقدر مراحل زیاد و پیچیده ست که هنوز موفق نشدم لطفا به هر طریقی که می تونید این کتاب رو برام بفر ستین تا هزینه ش رو تقدیم کنم
  ****************
  داوود نورمحمدی
  شماره تلگرام ***********

  1. با سلام خدمت شما جناب نورمحمدی عزیز

   ممنون از اینکه محصولات ما را انتخاب کردید.

   اما توجه داشته‌باشید که در چند روز اخیر چندصد سفارش موفق در سایت ثبت شده است و هیچگونه مشکلی وجود ندارد.

   مراحل خرید نیز پیچیدگی خاصی ندارد و فقط شما باید اطلاعات پستی خود را وارد کنید زیرا که سفارشات ما از طریق پست ارسال می‌شوند.

   اگر مشکل یا مورد خاصی در پروسه سفارش وجود داشته است، لطفا آن را به صورت دقیق از طریق چت آنلاین یا بخش تماس با ما اطلاع دهید که سریعا رسیدگی شود تا بتوانید سفارش خود را انجام دهید.

   موفق باشید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا