آزمون اهمال کاری

برای اینکه با وضعیت با اهمال کاری خود آشنا شوید، لطفا سوالات زیر با دقت مطالعه فرمایید و

گزینه ای که متناسب با وضعیت شما می باشد را انتخاب نمایید.

* نتاج این آزمون به طور تقریبی بالای ۹۰ ٪ صحیح می باشد.*

شما چقدر ولش کن هستید ؟


بسیار عالی! به شما تبریک می گوییم.
اولین گام را برای تغییر و به حداقل رساندن اهمال کاری خود برداشتید.

 تبریک