چگونه تغییر در عادت ها ی بد خود را همیشگی کنیم(قسمت سوم)

چگونه پس از شناسایی عوامل اهمال کاری در ترک عادت ها ی بد خود و رفع آنها، با عادت های بد برای همیشه خداحافظی کنیم؟

(قسمت سوم)
ترک عادت ها ی بد و اهمال کاری

آنچه گذشت ….

در قسمت اول با عادت ها آشنا شدیم و عادت ها ی بد را نیز شناختیم، یاد گرفتیم که چگونه عادت ها ی بد خود را شناسایی کنیم، سپس یاد گرفتیم چگونه عوامل محرک و تاثیر گذار بر آنها را پیدا کنیم.

در قسمت دوم در این مورد بحث کردیم که چگونه پس از آشنایی با عادت های بد  و محرک های آن، آنها را کنار بگذاریم و پس از ترک آنها فضای خالی بوجود آمده را پر کنیم و آنها را تبدیل به عادت های خوب کنیم.

آیا تغییرات به وجود آمده قابل بازگشت می باشند ؟

در این فایل که قسمت سوم و آخر می باشد، در این مورد صحبت می کنیم که چگونه این تغییر را برای خود دائمی کنیم به طوری که غیرقابل برگشت باشد و بتوانیم حتی از آن لذت ببریم.

 


پخش آنلاین

 


 

امید جهانداری هستم. در حوزه های مختلف فعالیت داشته ام. برآیند همه ی آنها پژوهش و فعالیت در حوزه راه اندازی کسب وکارهای نو و کمک به ارتقای مهارتهای فردی افراد با استفاده از دانش و تجربیات خودم میباشد.

گذاشتن پاسخ

ببخشید، برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید
آزمون اهمال کاری